Szczep bakterii Bacillus licheniformis PROENV1

Szczep bakterii bacillus licheniformis ma nowatorskie i innowacyjne zastosowanie, posiada łącznie pewne unikatowe właściwości

Właściwości PROENV1:
– zdolność do metabolizowania metali ciężkich,
– zdolność rozkładu ropopochodnych,
– charakteryzującego się aktywnością przeciwko drobnoustrojom zaliczanym do wskaźników sanitarno-emidemiologicznych jak bakterie z grupy coli czy E. faecalis.

Patent, na wykorzystanie do tych celów w/w szczepu bakterii. W praktyce przede wszystkim wykorzystujemy go do usuwania frakcji ropopochodnych z toni wodnej. Po zastosowaniu preparatu już w pierwszych dobach po użyciu następuje przyspieszony procesów rozkładu substancji ropopochodnych (po 4 dniach o ok. 50%, a po siedemnastu nawet o ok. 80%).

Mikronatura Środowisko Sp. z o.o. uzyskała patent o numerze P.409655[1] na zastosowanie w praktyce specjalnie wyizolowanego z gleby i wyselekcjonowanego w procedurze skriningowej szczepu bakterii Bacillus licheniformis proenv1.

Szczep ten z uwagi na istotne zdolności adaptacyjne do trudnych środowisk, które zawdzięcza szerokim uzdolnieniom enzymatycznym, niejednokrotnie opisywany jest jako przydatny w biotechnologiach środowiskowych.

Nasi naukowcy porównywali próbki preparatów bakteryjnych zawierających różne gatunki bakterii fermentacji mlekowej z próbkami preparatów zawierającego te same zestawy bakterii wzbogacone o dodatkowy gatunek Bacillus licheniformis. Wprowadzony inokulat
nie zadziałał antagonistycznie na autochtoniczną mikroflorę preparatu bakteryjnego, wręcz zadziałał stymulująco na wzrost i rozwój niektórych szczepów wchodzących w skład preparatu. Przeprowadzone analizy wykazały, że Szczep bakterii B. licheniformis wykazał zdolności do rozkładu ropy naftowej.

W wyniku badań:

  1. Opracowaliśmy preparat bazowy i procedurę pozyskania hodowli mikroorganizmów o wyższej aktywności, przekładającej się na wzmożoną produkcję wtórnych metabolitów (m.in. diacetyl, kwas walerinowy).
  2. Uzyskaliśmy preparat probiotyczny, który daje możliwość podniesienia jakości istniejących na rynku preparatów przez wprowadzenie wyselekcjonowanych mikroorganizmów o znanym pochodzeniu i korzystnych właściwościach, w stosunku do środowiska, w którym chcemy je wykorzystać.
  3. Uzyskaliśmy preparat stabilny mikrobiologicznie.

W odrębnych badaniach szczegółowo analizowaliśmy proces biodegradacji substancji ropopochodnej przez kompozycję mikroorganizmów w warunkach standardowych oraz w wodzie jeziornej z kontrolowaną ilością zanieczyszczeń ropopochodnych.

Badania skuteczności usuwania frakcji ropopochodnych na powierzchni wody, potwierdziły przyspieszenie procesów biodegradacji przy zastosowaniu kompozycji bakterii Bacillus licheniformisPrzyspieszone procesy usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych występowały w pierwszych 2-4 dniach po wprowadzeniu kompozycji do roztworu. Zaobserwowano też mniejszy wpływ kompozycji bakterii zawierającej
B. licheniformis na pogorszenie własności organoleptycznych wody (przede wszystkim na wzrost zawiesiny), aniżeli w kompozycji bez tego