CZYSTA WODA

KORZYŚĆ DLA WSZYSTKICH!

System SED-BIO

Jest to pionierska i całkowicie nieinwazyjna technologia, służąca oczyszczaniu i poprawie stanu wód powierzchniowych

Zasadniczo system SED-BIO zbudowany jest z trzech segmentów:

  1. Sedymentacji i aktywności mikrobiologicznej – w części sedymentacyjnej, aplikuje się wyselekcjonowane konsorcja probiotycznych mikroorganizmów w postaci specjalnie przygotowanego preparatu stałego.

  2. Sorpcji fosforu, bariery biogeochemicznej do wiązania fosforanów – filtry z substratem mineralnym sorbującym fosfor, umieszczonym w specjalnie skonstruowanych koszach zawieszonych na pływakach. Filtry umieszczone są pomiędzy dwoma równoległymi gabionami filtrującymi wodę z zawiesiny (konstrukcje bioinżynieryjne), poprzecznie do przepływu, przegradzających zbiornik na dwie części. W przypadku wysokich stężeń fosforu montuje się dodatkowo na jednym z gabionów specjalną matę adsorbującą fosfor.

  3. Biofiltra roślinnego ze specjalnie dobraną mieszanką roślin wodnych, dostosowaną do parametrów fizyczno-chemicznych wody i hydromorfologicznych cieku. W biofiltrze montuje się również złoża denitryfikacyjne pozwalające na redukcję nadmiaru azotu.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnego rozwiązania w znacznym stopniu można zredukować stężenia związków azotu i fosforu w wodach (70-99%), wpłynąć na poprawę parametrów fizycznych, stanu mikrobiologicznego i sanitarnego wody, a także pośrednio ograniczyć tzw. zakwity i przyduchę. Poniższy wykres przedstawia wszechstronność i skuteczność technologii.

Przykładowa realizacja

Gniezno, Jezioro Jelonek (woj. wielkopolskie), 2016 r.

System sedymentacyjno-biofiltracyjny zbudowano na dopływie do jeziora. Celem było odcięcie dopływu biogenów do jeziora, co jest jedną z głównych przyczyn pogarszania stanu wód. System funcjonuje do dzisiaj, corocznie jest czyszczony i wymieniane są wkłady filtrujące.

Wymiana wkładów filtrujących (lipiec 2018 r.)

Copyright 2020 by
Polska Platforma Ochrony Wód 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka prywatności