Strefa denitryfikacyjna

Poprawie stanu ekologicznego jezior i cieków służy technologia redukująca
zanieczyszczenia obszarowe z wykorzystaniem złóż denitryfikacyjnych wzbogaconych kulturami bakterii.

Proponowane złoże denitryfikacyjne do rekultywacji zanieczyszczeń obszarowych jest jedną z najtańszych biotechnologii służących do zabezpieczania migracji azotanów do środowiska wodnego z obszarów intensywnie użytkowanych rolniczo. Twórcami technologii są naukowcy i badacze z Uniwersytetu Łódzkiego.

Metoda polega na utworzeniu w pobliżu linii brzegowych ekosystemów wodnych złóż denitryfikacyjnych do redukcji zanieczyszczeń obszarowych. Złoże takie przygotowuje się prostopadle do kierunku przepływu zanieczyszczonych azotanami wód gruntowych odpływających najczęściej z obszarów intensywnie użytkowanych rolniczo tj. pól uprawnych, czy też pastwisk. Ich zadaniem jest aktywizacja procesu denitryfikacji i redukcja azotanów do form gazowych (N2O przede wszystkim do N2). 

Schemat budowy bariery organicznej

Najkorzystniejsze jest zbudowanie takiego złoża w pobliżu linii brzegowych rzek, jezior czy zbiorników zaporowych. Głębokość i szerokość złoża jest uzależniona od zakresu zmienność poziomu wód gruntowych. Wykorzystanie najłatwiejszych i najtańszych do pozyskania w danym regionie materiałów włóknistych zawierających węgiel organiczny oraz indywidualne dostosowanie proporcji wykorzystania tych materiałów w złożu na danym terenie pozwoli na uzyskanie efektywnej redukcji związków azotu. Dodatkowo, do złoża zaaplikowana jest określona pula mikroorganizmów denitryfikacyjnych. Dodatek mikroorganizmów skutkuje podniesieniem efektywności procesów denitryfikacyjnych oraz umożliwia wydajne działanie złoża nawet w warunkach długotrwałej suszy (przywrócenie wydajności redukcji azotanów przez złoże w takim przypadku wynosi nawet 90%). Proponowane rozwiązanie nie stanowi ingerencji w krajobraz, ponieważ złoża znajdują się pod powierzchnią ziemi i nie są widoczne dla zewnętrznego obserwatora.

Technologia cechuje się następującymi atrybutami:

  1. wysoka efektywność redukcji azotanów (8-10-krotna),
  2. trwałość rezultatów – działanie złoża w okresie do 15 lat,
  3. niski koszt wytworzenia złoża denitryfikacyjnego,
  4. tylko naturalne składniki złoża denitryfikacyjnego,
  5. złoża denitryfikacyjne wyłącznie na bazie naturalnych komponentów,
    brak ingerencji w krajobraz,
  6. wspomaganie stref ekotonowych w ochronie wód przed zanieczyszczeniami obszarowymi.

Przykładowa realizacja

Strefa denitryfikacyjna w grudniu 2018 r. została wykonana w Rawiczu (woj. wielkopolskie). Poniżej zdjęcia z realizacji.