CZYSTA WODA

KORZYŚĆ DLA WSZYSTKICH!

BioKer

Lekkie kruszywo otoczone biopolimerem, dzięki któremu można usuwać zanieczyszczenia fosforanowe ze środowiska wodnego.

Lekkie kruszywo otoczone biopolimerem, dzięki któremu można usuwać zanieczyszczenia fosforanowe ze środowiska wodnego, stymulować wzrost mikroorganizmów, bądź wspomagać wzrost roślin w uprawach bez użycia gleby stosowany w przepuszczalnych barierach oczyszczających wodę (ang. Permeable Reactive Barriers).

Wszystkie stosowane dotychczas materiały posiadają określoną pojemność sorpcyjną po wyczerpaniu, której ich efektywność spada,
a nawet mogą one stać się źródłem zanieczyszczenia wtórnego. Z kolei wymiana ciężkich barier wiąże się z dużymi kosztami operacyjnymi, jak również poważną ingerencją we wrażliwe ekosystemy wodne, poprzez wykorzystanie ciężkiego sprzętu.

Zastosowanie lekkiego kruszywa ceramicznego obniży nawet 10-krotnie masę barier przepuszczalnych w systemach rzecznych czy zbiornikowych, które obecnie konstruowane są ze skał wapiennych.
W ten sposób uzyskujemy lekką barierę, która po okresie np. trzech lat może być z łatwością wymieniona.

Bariera złożona z granulatu „BioKer” może być umieszczana w poprzek strumienia czy zbiornika wodnego, w sposób umożliwiający przepływ ryb czy innych organizmów wodnych. Bariera przefiltrowuje wodę, która płynie wzdłuż koryta rzecznego czy zbiornika. W ten sposób zanieczyszczenia, które płyną wraz z wodą pozostają w tej barierze,
a czysta woda przedostaje się dalej.

Granulat może być ponownie wykorzystany, czym wpisuje się
w koncepcję cyrkularnej biogospodarki.

Fosfor, czyli zanieczyszczenie dla wód, a z drugiej strony idealny nawóz dla roślin, może być w ten sposób odzyskiwany ze środowiska
i stanowić następnie źródło nawozów w uprawie roślin. Dodatkowo możemy regenerować nasz system poprzez zastosowanie prostych procesów termicznych, a sam granulat ponownie wprowadzać w proces oczyszczania wody. Dodatkowym atutem lekkiego kruszywa ceramicznego jest brak reaktywności w stosunku do otoczenia, a co za tym idzie, brak negatywnego wpływu na środowisko.

Wynalazek może być również zastosowany w uprawach hydroponicznych, czyli bezglebowych. W takich uprawach wykorzystuje się lekkie kruszywo ceramiczne, ale bez biopolimerowej otoczki.

Poprzez opłaszczenie możemy dodatkowo wprowadzić odpowiednie warunki dla wzrostu roślin, chociażby regulować poziom pH, lub wprowadzać pewne mikroelementy, które ciężko hodowcom utrzymywać w roztworze przepływającym pod strefą korzeniową. Dzięki temu rozwiązaniu mogą one być ciągle dostarczane do roślin.

Copyright 2020 by
Polska Platforma Ochrony Wód 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka prywatności