BioKer

Lekkie kruszywo otoczone biopolimerem, dzięki któremu można usuwać zanieczyszczenia fosforanowe ze środowiska wodnego.

BioKer to filtr biologiczny powstały na bazie kruszywa ceramicznego. Kruszywo opłaszczone jest wielowarstwowym biopolimerem wraz z nano- i mikrocząstkami kalcytu połączonego z mikroorganizmami z grupy PAO (Phosphate Accumulating Microorganisms). Twórcami technologii są  mgr Paweł Jarosiewicz i prof. Maciej Zalewski z katedry Ekologii Stosowanej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Ten innowacyjny produkt wspiera prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych. Biofiltr powstał poprzez połączenie trzech składników: lekkiego kompozytu ceramicznego stanowiącego rdzeń, otoczki biopolimerowej oraz składnika wymiennego. 

Po odpowiedniej modyfikacji BioKer może służyć jako:
– adsorbent zanieczyszczeń (m. in. pestycydów i fosforanów);
– nośnik i stymulator dla rozwoju pożytecznych mikroorganizmów;
– wolno uwalniający się nawóz w rolnictwie i ogrodnictwie.

Dzięki właściwościom wykorzystywanych biopolimerów, po obróbce termicznej biofiltr ulega rozkładowi na elementy składowe, tj.:
– rdzeń ceramiczny, który może być ponownie wykorzystany w procesie produkcji BioKer,
– biopolimer, w którym usieciowane są zanieczyszczenia.

Produkt jest innowacyjny na skalę światową. Obecnie nie ma znanych przykładów adsorbentów stosowanych w systemach wodnych, które są w stanie odzyskiwać zanieczyszczenia biologiczne i wpisują się w kontekst gospodarki cyrkulacyjnej (Circular Economy).

Nowa jest również koncepcja budowania barier przepuszczalnych w zbiornikach wodnych z zastosowaniem biofiltra BioKer. Dotychczas, rozwój tego typu materiałów dotyczył jedynie procesu oczyszczania ścieków, bez uwzględnienia olbrzymiej skali zanieczyszczeń istniejącej w środowisku naturalnym.

Wkład filtracyjny (BioKer) jest umieszczany w instalacjach pozwalających na spowolniony przepływ wody, np. w ciekach. Po osiągnięciu maksymalnego nasycenia, wkład filtracyjny jest wymieniany. Zużyty wkład filtracyjny trafia do procesu recyklingu, w którym ceramiczny rdzeń zostaje odzyskany i trafia ponownie do produkcji nowej partii produktu, zaś otoczka biopolimerowa z zaadsorbowanymi fosforanami stanowi półprodukt do produkcji ekologicznego, wolno uwalniającego się nawozu.