CZYSTA WODA

KORZYŚĆ DLA WSZYSTKICH!

BioKer

Lekkie kruszywo otoczone biopolimerem, dzięki któremu można usuwać zanieczyszczenia fosforanowe ze środowiska wodnego.

BioKer to filtr biologiczny powstały na bazie kruszywa ceramicznego. Kruszywo opłaszczone jest wielowarstwowym biopolimerem wraz z nano- i mikrocząstkami kalcytu połączonego z mikroorganizmami z grupy PAO (Phosphate Accumulating Microorganisms). Ten innowacyjny produkt wspiera prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych. Biofiltr powstał poprzez połączenie trzech składników: lekkiego kompozytu ceramicznego stanowiącego rdzeń, otoczki biopolimerowej oraz składnika wymiennego. 

Po odpowiedniej modyfikacji BioKer może służyć jako:
– adsorbent zanieczyszczeń (m. in. pestycydów i fosforanów);
– nośnik i stymulator dla rozwoju pożytecznych mikroorganizmów;
– wolno uwalniający się nawóz w rolnictwie i ogrodnictwie.

Dzięki właściwościom wykorzystywanych biopolimerów, po obróbce termicznej biofiltr ulega rozkładowi na elementy składowe, tj.:
– rdzeń ceramiczny, który może być ponownie wykorzystany w procesie produkcji BioKer,
– biopolimer, w którym usieciowane są zanieczyszczenia.

Produkt jest innowacyjny na skalę światową. Obecnie nie ma znanych przykładów adsorbentów stosowanych w systemach wodnych, które są w stanie odzyskiwać zanieczyszczenia biologiczne i wpisują się w kontekst gospodarki cyrkulacyjnej (Circular Economy).

Nowa jest również koncepcja budowania barier przepuszczalnych w zbiornikach wodnych z zastosowaniem biofiltra BioKer. Dotychczas, rozwój tego typu materiałów dotyczył jedynie procesu oczyszczania ścieków, bez uwzględnienia olbrzymiej skali zanieczyszczeń istniejącej w środowisku naturalnym.

Wkład filtracyjny (BioKer) jest umieszczany w instalacjach pozwalających na spowolniony przepływ wody, np. w ciekach. Po osiągnięciu maksymalnego nasycenia, wkład filtracyjny jest wymieniany. Zużyty wkład filtracyjny trafia do procesu recyklingu, w którym ceramiczny rdzeń zostaje odzyskany i trafia ponownie do produkcji nowej partii produktu, zaś otoczka biopolimerowa z zaadsorbowanymi fosforanami stanowi półprodukt do produkcji ekologicznego, wolno uwalniającego się nawozu.

Copyright 2020 by
Polska Platforma Ochrony Wód 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka prywatności