POLSKA PLATFORMA OCHRONY WÓD

Partnerzy

Uniwersytet Gdański – Instytut Oceanografii
Aleja Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia

Uniwersytet Gdański wspólnie z członkami PPOW prowadzi badania przemysłowe i rozwojowe związane z rekultywacją zbiorników wodnych. Dodatkowo, kadra naukowa Uniwersytetu nadzoruje metodologie i bezpieczeństwo środowiskowe eksperymentów w warunkach naturalnych.

Członkowie Polskiej Platformy Ochrony Wód współpracują z Uniwersytetem Gdańskim przy organizacji konferencji naukowych i sympozjów wspólnie promując naturalne technologie rekultywacji wód. Uniwersytet ma też kluczową rolę w realizacji agendy badawczej w limnokoralach prowadzonych  na akwenach wód otwartych oraz ciekach.

Uniwersytet 28 lutego 2020 roku zawarł z APRS Sp. z o.o. umowę w celu wypracowania dobrych praktyk współpracy nauki z biznesem, a także osiągnięcia dobrostanu wód w Polsce.

CZYSTA WODA – KORZYŚĆ DLA WSZYSTKICH!