Ekohydrologiczne podstawy ograniczania eutrofizacji w systemach rzecznych i zbiornikach zaporowych

Prezerntacja wygłoszona na pierwszej ogólnopolskiej konferencji naukowej „RevitaLife 2017” w Szczecinku. Prezentacja opisuje metody zapobiegające zanieczyszczaniu wód substancjami biogennymi, takie jak: bariery denitryfikacyjne, ekotony czy systemy sedymentacyjno-biofiltracyjne.

Autor: Agnieszka Bednarek (Uniwersytet Łódzki)