Ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotem i fosforem ze źródeł rolniczych

Materiały szkoleniowe dla doradców rolnych na temat ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotem i fosforem ze źródeł rolniczych.

Prezentacje opracowano w ramach Zadania 6. „Wspieranie działań na rzecz ochrony wód przed presjami pochodzenia rolniczego” Programu Wieloletniego Instytutu Technologiczo-Przyrodniczego na lata 2016-2020 pt. „Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich”. Więcej o programie dowiesz się TUTAJ

“Nowe wymagania Prawa Wodnego w zakresie ochrony wód przed presją pochodzenia rolniczego. Zakres i założenia programu działań mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego.”

Autor prezentacji: dr hab. Stefan Pietrzak

“Zanieczyszczenie wód azotem i fosforem ze źródeł rolniczych i kierunki działań na rzecz ich ochrony.”

“Środki zaradcze w zakresie ograniczania strat azotu i fosforu z rolnictwa w aspekcie ochrony jakości wód.”

“Metoda przechowywania obornika na odizolowanym od gruntu składowisku z podłożem denitryfikacyjnym.”

Autor prezentacji: dr hab. Stefan Pietrzak