Organiczna płyta obornikowa i system SED-BIO

Druk ulotny producentów zwięźle opisujący organiczną płytę obornikową ograniczającą zanieczyszczenie wód gruntowych  oraz sytem SED-BIO stanowiący barierę dopływu zanieczyszczeń biogennych do jezior.