System SED-BIO jako kompleksowe rozwiązane w kontekście ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do akwenów jeziornych.

Prezentacja dr. Jerzego Mirosława Kupca z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wygłoszona podczas IV European Bioeconomy Congress w Łodzi w 2017 roku. W prezentacji została opisana innowacyjna technologia SED-BIO służąca oczyszczaniu i poprawie stanu wód powierzchniowych.