Innowacyjne biotechnologie dla ograniczenia dopływu zanieczyszczeń biogennych do wód.

Prezentacja opisuje organiczną płytę obornikową oraz bariery organiczne w postaci strefy denitryfikacyjnej. Są to metody służące redukcji zanieczyszczeń biogennych obszarowych i punktowych w rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

Zespół badawczy: Jerzy Mirosław Kupiec, Agnieszka Bednarek, Joanna Mankiewicz-Boczek, Sebastian Szklarek, Maciej Zalewski, Jakub Idźkowski, Łukasz Kozłowicz, Mateusz Samson