CZYSTA WODA

KORZYŚĆ DLA WSZYSTKICH!

POLSKA PLATFORMA OCHRONY WÓD

Witamy na Polskiej Platformie Ochrony Wód, miejscu, w którym znajdziesz informacje dotyczące sposobów rekultywacji wód powierzchniowych, a także jak radzić sobie z problemami dotyczącymi ich zanieczyszczenia. 
Naszą misją jest propagowanie naturalnych metod oczyszczania zbiorników wodnych (tzw. Nature Based Solutions)
i uświadamianie społeczeństwa o ich znaczeniu.

Polskia Platforma Ochrony Wód to inicjatywa, która ma na celu m.in. przywracanie i zachowanie równowagi ekosystemu Ziemi, ze szczególnym uwzględnieniem wód powierzchniowych.

Poprawa jakości wód

Zgodnie z naszą misja poprawa jakości wód jest naszym kluczowym zadaniem. Realizujemy wyznaczone przez nas cele poprzez edukacje najmłodszych jak i organy samorządowe. Przedstawiamy rozwiązania problemów, jednakże wiemy że cały proces powinien się zaczynać od zapobiegania procesom eutrofizacji. Dopiero w późniejszych etapach powinniśmy się skupić na metodyce rozwiązywania problemów.

Redukcja zanieczyszczeń

Redukcja zanieczyszczeń jest najistotniejszym elementem rekultywacji wód. Poprzez ograniczenie spływów substancji biogennych, możemy prawidłowo prowadzić działania rekultywacyjne.

Rekultywacja 

Jesteśmy zgodni, że kluczowym elementem rekultywacji cieków wodnych jest ograniczenie eutrofizacji, spowodowanej nadmiarem substancji biogennych tj. – fosfor azot. Pochodzące głownie z nawozów rolniczych, ścieków komunalnych i przemysłowych. Przywrócenie naturalnych cech hydrobiologicznych, możemy uzyskać metodami wypracowanymi przez nasze konsorcjum.

Oczyszczanie wód

Jest wiele metod oczyszczania wód. Naszym zdaniem najlepsze są rozwiązania bazujące wyłącznie na technologiach naturalnych i biologicznych – „Nature-Based Solutions”. Koncepcja oparta na jak najmniejszej ingerencji w środowisko przyczyniając się jednocześnie do jego poprawy.

OPO

Organiczna Płyta Obornikowa. Technologia pozwalająca na redukcję zanieczyszczeń punktowych pochodzących z rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

BIOKER

Lekkie kruszywo otoczone biopolimerem, dzięki któremu można usuwać zanieczyszczenia fosforanowe ze środowiska wodnego.

STREFA DENITRYFIKACYJNA

Poprawie stanu ekologicznego jezior i cieków służy technologia redukująca zanieczyszczenia obszarowe.

SYSTEM SED-BIO

Jest to pionierska i całkowicie nieinwazyjna technologia, służąca oczyszczaniu i poprawie stanu mikrobiologicznego i sanitarnego wód powierzchniowych.

TECHNOLOGIE

OPO

Organiczna Płyta Obornikowa to technologia pozwalająca na redukcję zanieczyszczeń pochodzących z rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

BIOKER

Lekkie kruszywo otoczone biopolimerem,
dzięki któremu można usuwać
zanieczyszczenia fosforanowe ze środowiska wodnego.

STREFA
DENITRYFIKACYJNA

Technologia redukująca zanieczyszczenia obszarowe służąca poprawie stanu ekologicznego jezior i cieków.

SYSTEM SED-BIO

Jest to pionierska i całkowicie nieinwazyjna technologia, służąca oczyszczaniu i poprawie stanu mikrobiologicznego i sanitarnego wód powierzchniowych.

SZCZEP BAKTERII
PROENV1

Szczep bakterii bacillus licheniformis
ma unikatowe, nowatorskie
i innowacyjne zastosowania.

BIOTYCZNO-ABIOTYCZNE PODCZYSZCZANIE WÓD

Metoda polega na redukcji ładunku zanieczyszczeń w zlewni bezpośredniej zbiorników wodnych.

Copyright 2020 by
Polska Platforma Ochrony Wód 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka prywatności

CZYSTA WODA

KORZYŚĆ DLA WSZYSTKICH!